Vi planterar träd när du handlar hos Mechanum

Upp till 126 kr går till trädplantering

Vi får ersättning av butiken för att vi förmedlar dig som kund, och vi använder ersättningen för att plantera träd. Det kostar inget extra för dig.

Utsläpp av koldioxid (CO2) orsakar global uppvärmning. Förutom att minska på våra utsläpp så behöver vi också reducera mängden koldioxid som redan finns i atmosfären. Träd absorberar koldioxid från luften som en del av fotosyntesen och binder det helt naturligt inom sig. Att plantera träd är därför ett viktigt verktyg för att förhindra klimatförändringar.

Upp till 126 kr går till trädplantering. Ett träd kostar cirka 10 kr. Ju högre summa som du handlar för, desto fler träd kan vi plantera.