Mozambique

Mozambique är hem för en stor mångfald av arter och varierande landskap, där skogar spelar en central roll för samhället, miljön och ekonomin. Men mer än 8 miljoner hektar skog (över 30 000 kvadratmil) har förstörts. Orkaner, översvämningar, avverkning av träd för ved och kol, rensning av stora områden för jordbruksmark och kommersiell skogsbruk är de främsta orsakerna till avskogning i Mozambique.

Vår samarbetspartner på plats planterar inhemska trädarter på 62 olika platser i Mozambique. Deras återskogsprogram i Mozambique hjälper till att skydda kustsamhällen från miljökatastrofer, förbättra fisket, ta bort koldioxid från atmosfären och öka mångfalden.

Samtidigt skapar trädplantering arbetstillfällen i ett land där nästan hälften (cirka 45%) lever under gränsen för extrem fattigdom.