Kenya

Beläget på den östra kusten av Afrika är Kenya ett land som är känt för sin mångfald av vilda djur och den stora mängd olika skogstyper som länge har stöttat dess samhällen. Men under de senaste decennierna har dessa skogar drabbats av extrem miljöförstöring. Mänskliga aktiviteter såsom avverkning, kolbrytning och illegal uppförande av jordbruksmark är viktiga orsaker till avskogningen. Detta har orsakat en ökning av allvarliga torkperioder och extrem fattigdom. Som ett resultat har Kenya åtagit sig att återplantera skog, med speciellt fokus på att uppnå en skogstäckning på 10%, och våra samarbetspartners på plats arbetar nära tillsammans med regeringen för att hjälpa till att uppnå dessa åtaganden.

Vi stöttar den största och mest effektiva återskogs-organisationen i Kenya. Med 45 projektområden i hela landet återställer de med vårt stöd en hållbar vattenförsörjning genom att skydda och återplantera kring källor och floder, återställa viktigt habitat för vilda djur, stabilisera branta sluttningar som är benägna att rasa och säkra levnadsgrunder.

Trädplantering i Kenya tillhandahåller förvärvsarbete till de som lever i extrem fattigdom, samt bidrar till återställandet av habitat som är viktiga för livsmedel och kulturellt arv.